Γυθείου 126 - 136   Τηλ.: 2731022677
Όμιλος Επιχειρήσεων  Κυριάκος Κακούρος α.ε.